Değerli Meslektaşlarımız,


THD ve yandal dernekleri tarafından gerçekleştirilen ve desteklenen Basın Açıklaması ile birlikte hepinizi ekte yayınlanan yazı ile CİMER'e bireysel başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.
Grupta olmayan hemşire arkadaşlarınız ile de paylaşabilirsiniz.
CİMER'e ne kadar çok başvuru olursa o kadar etkili olur, bu sayede sesimizi daha iyi duyurabiliriz...
 
Sevgi ve saygılarımızla,
TNDTHD Yönetim Kurulu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Değerli Meslektaşım;
Biz hemşireler yıllardır gerek koruyucu hizmetlerde gerekse tedavi ve
rehabilite edici hizmetlerde, istendik düzeyde nitelikli ve güvenli,
hem çalışanı, hem hizmet alanı hem de ekibin diğer üyelerini gerçek
anlamda doyurucu ve bütünleştirici bir hizmetin sunulabileceği
koşulların sağlanması için çabaladık. Sağlık hizmetlerinde ek ödeme ve
performans ödemelerinin adaletsizliğine dikkat çekmeye çalıştık.
Çalışan ödemelerinin tek kalemde emekliliğe de yansıyacak şekilde
yapılması için mücadele ettik. Ancak geldiğimiz noktada her geçen gün
ağırlaşan çalışma koşullarımız altından kalkılmayacak hale gelmiş,
maaşlarımız açlık sınırının da altına düşmüş, başta Sağlık Bakanlığı
olmak üzere yetkililerin bizleri yok sayan yaklaşımıyla da mücadelemiz
maddi ve manevi varlığımızı koruma mücadelesine dönüşmek zorunda
kalmıştır.
Bu mücadele kapsamında, THD olarak bir eylem planı yapılmıştır. Bu
plan çerçevesinde, hemşirelik meslek örgütleri ve diğer sağlık meslek
örgütleri ile İşbirliklerinin de olduğu bu eylem planı aşamalı olarak
sizlerle paylaşılacaktır.
Bu eylem planının ilk adımı olarak ekte sunulan CİMER başvuru
metninin, mümkün olduğu kadar fazla sayıda meslektaşımız tarafından
sisteme yüklenmesini beklemekteyiz. Gerek bireysel başvuru yapma
gerekse diğer meslektaşlarımıza ulaştırma konusunda desteğinizi rica
eder,
Saygılar sunarız.

THD Genel Merkez
 
Cimer Başvuru Metni

1 Aralık 2021 günü TBMM’deki tüm grupların desteği ile, 287 sıra sayılı Kanun Teklifine 8 maddelik bir ek teklif verilmiş ve kabul edilmiştir. Kabul edilen düzenlemede hekim ve diş hekimlerinin ücretlerinde "merkezi yönetim bütçesinden” karşılanmak üzere ek ödeme yoluyla iyileştirmeye gidildiği; yine hekim ve diş hekimi emeklilerine yönelik de iyileştirme yapılması yönünde düzenlemelerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu düzenlemenin gerçekleştirilmesinde COVİD-19 pandemisi ile bağlantılı artan iş yükü ve riskli koşullara maruziyet gerekçe gösterilmektedir. İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi ile mücadelede sağlık sistemi bir bütün olarak yer almış, pandeminin yükünü büyük ölçüde hemşireler sırtlamıştır. Dolayısıyla bu gerekçe hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını da içermektedir. Hemşireleri ve diğer sağlık emekçilerini dışarıda bırakan bu teklifin ve yasama organı kararının Anayasa’nın başta eşitlik ilkesine, çalışanların korunması ödevine ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Yasama organının bu ayrımcı uygulaması hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının maddi ve manevi varlıklarını koruma hakkını da ihlal etmektedir. Çünkü emeğin karşılığı olması gereken bir ücret iyileştirmesinde emek verdikleri halde meslek grubu olarak ayrımcılığa uğramakta, mesleki onurları, mesleki kişilikleri hukuka aykırı bir tutumla zedelenmektedir.

Buradaki hukuk ve adalet sorunu elbette hekimlere ve diş hekimlerine ek ödeme yolu ile ücret artışı sağlanması değil, artışın salt iki meslek grubu ile sınırlı tutulması, hemşirelerin ve sağlık ekibi üyelerine negatif bir ayrımcılık yapılmasıdır. Türkiye’nin tarafı olduğu pek çok sözleşmede özellikle de Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 7. maddesinde, Devletler çalışanlarına emeklerine uygun adil bir ücret sağlamak ve eşitlik ilkesine uygun hareket etmekle yükümlü tutulmuştur.

Hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına yapılan bu negatif ayrımcılığı giderecek bir yasal düzenleme yapılmasını, açlık sınırının altında kalan maaşlarımızın, insanca yaşamayı mümkün kılacak düzeye çıkarılmasını talep ediyorum.

 
Bize ulaşmak için...
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
+90 0212 291 90 18
logo
TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VETRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Adres: Harzemşah Sokak Eskitürk Apt. No: 25/7 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL