Değerli Meslektaşlarım,
Türk Hemşireler Derneği Bülteni’nin bu yılki ilk sayısında
(2020 yılı Sayı 2) Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi”
olarak kabul ettiği COVİD-19 salgınına yer verilmiştir.
Uluslararası Hemşireler Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ile
birlikte 2020 yılını “Dünya Hemşireler Yılı” olarak ilan etmiş
ve 2020 sonuna kadar sürecek olan “Hemşirelik Şimdi!” adlı
kampanyayı 27 Şubat 2018 günü başlatmıştır. Bu kampanya,
21. yy’ın sağlık hedeflerine ulaşma konusunda hemşireleri
daha etkili hale getirmek için onları güçlendirmeyi
amaçlamıştır. Derneğimizin de üyesi olduğu Uluslararası
Hemşireler Konseyi, 2020 yılı Hemşireler Haftasının
temasını “Hemşireler: Dünya Sağlığı İçin Öncü Bir Ses”
olarak belirlemiştir. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyadaki
meslektaşlarımız, Dünya Hemşireler yılında olan bu
salgında dünya sağlığı için toplumumuza nitelikli ve güvenli
sağlık hizmeti sunmak için ön saflarda görev almaktadır. Bu
bağlamda sağlık hizmeti sunulan tüm kurum ve kuruluşlarda
yedi gün 24 saat, hastalarla yakın temasta çalışan hemşireler,
olası/tanılı Covid-19 sağlıklı veya hasta bireylere, ailelere ve
gruplara hemşirelik hizmeti sunmaktadır. Bu kriz hemşire,
hemşire yöneticisi, akademisyen hemşire ve toplumun
birer üyesi olarak yönetilmeye çalışılmaktadır. Hemşire
yöneticiler, bu süreçte hastanenin koronavirüs açısından
izolasyon alanlarının ve izolasyon kliniklerinin oluşturulması;
yoğun bakım ve acil ünitelerinin yeniden organizasyonu;
solunum cihazların, koruyucu ekipmanların vb. durum
analizinin yapılması, bunların temini ve düzenlenmesi;
izolasyon ekiplerin oluşturulması, bunların çalışma
koşullarının düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığı rehberlerinde
yer alan talimatların yerine getirilmesi gibi birçok işlevlerde
görev almaktadır. Klinik, acil veya yoğun bakım ünitelerinde
görev yapan meslektaşlarımız ise bu olağanüstü durumda
hemşirelik işlevlerini sürekli yenilenen rehberler ile ve
kişisel koruyucu ekipmanlarla bulaşıcılığı ortadan kaldıracak
şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Ayrıca hemşirelerin
bu salgınla mücadelede toplumu bilgilendirme, kaliteli
enfeksiyon kontrol programları oluşturma, risk yaratacak
koşul ve ortamları belirleme, risk gruplarını bilme, izolasyon
önlemlerini uygulama, sağlıklı ve doğru davranışları öğretme,
ev ziyaretleri yapma, evde sağlık hizmetleri kapsamında
hemşirelik bakımı sunma gibi rolleri de bulunmaktadır.
Dünya ülkeleri dahil ülkemiz de COVİD-19 ile mücadelede
olağanüstü çalışmalar yapılmakta ve önlemler alınmaktadır.
Bu mücadelede verilen sağlık hizmetinin daha nitelikli ve
güvenli olmasını sağlamak için meslektaşlarımızın ve sağlık
çalışanlarının yaşadıkları ve dile getirdikleri sorunların
çözümlenmesi önemlidir. Bu nedenle karar vericilerin ve
yöneticilerin, gerekçe ne olursa olsun, hemşirelerin ve
tüm sağlık çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini
sağlayacak girişimlerde bulunmaları gerekir.
Bu bağlamda derneğimiz tarafından Covid-19 salgını ile
mücadelede sağlık kurumlarındaki mevcut duruma yönelik
bilgiler, şube ve il temsilcilikleri aracılığıyla elde edilmektedir.
Ayrıca derneğimizin e-posta hesabına, meslektaşlarımızdan
bu sürece dair yaşanılan kaygı, sorunlar ve talepler ile ilgili
mesajlar gelmektedir. Derneğimiz tarafından 200 bini
aşan sayı ile sağlık ekibinin büyük çoğunluğunu oluşturan,
sahada, klinik ve akademik alanda hizmet eden hemşirelerin
de “Bilim Kurullarında” ve “İl Pandemi Kurulunda” yer
almasını; mevcut duruma, sorunlara, taleplere ve bunlara
yönelik önerilerimizi içeren raporlar, periyodik olarak Sağlık
Bakanlığına ve ilgili kurumlara iletilmektedir.
Türk Hemşireler Derneği e- Bülten olarak yayınlanan bu
ikinci sayıda, derneğimizin Covid-19 salgınına yönelik
faaliyetleri ve sorunların çözümüne yönelik yaptığı girişimler
yer almaktadır. Bu salgını Dünya ve Türkiye olarak en az
zararla atlatmayı umuyor, Türk Hemşireler Derneği olarak
meslektaşlarımızın, hemşireler olarak ta halkımızın her
zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Sevilay Şenol ÇELİK
Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı

Türk Hemşireler Derneği, COVİD-19 Özel Sayısı 

Bize ulaşmak için...
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
+90 0212 291 90 18
logo
TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VETRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Adres: Harzemşah Sokak Eskitürk Apt. No: 25/7 34381 ŞİŞLİ - İSTANBUL