28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi thumb
28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
http://www.nefroloji2018.org/
12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü thumb
12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü
Bir Dokunuş Çok Şeyi Değiştirir Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir. Florance Nightingale
Dünya Böbrek Günü thumb
Dünya Böbrek Günü
2018 Dünya Böbrek Günü’nün teması “Böbrekler & Kadın Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü ile birlikte olması, planladığımız etkinliklere çok daha fazla anlam katacaktır. 8 Mart Dünya Böbrek Günü ve Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile hazırladığımız "Kamu Spotu" nu https://goo.gl/cctmvJ linki tıklayarak izleyebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz
https://goo.gl/cctmvJ
Nefroloji Hemşireliği Dergisi thumb
Nefroloji Hemşireliği Dergisi
Hakemli Yayın Organı olan; Nefroloji Hemşireliği Dergisinin 14.Cilt, 2018 yılı 1. Sayısını da bu gün itibari ile çıkarmış bulunmaktayız. Bu sayının tam haline ve yayımlanan makalelere dergipark üzerinden ulaşabilirsiniz. Dergimizin yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz
http://dergipark.gov.tr/hemsire/issue/34384
Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz thumb
Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz
10 Kasım
Diyaliz Eğitimleri thumb
Diyaliz Eğitimleri
“Diyaliz Eğitimleri” Hakkında yayınlanan yazıya; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı Web Sayfasından ve http://www.ndthd.org.tr/duyurular/diyaliz-egitimleri/ adresinden ulaşabilirsiniz ve
https://organ.saglik.gov.tr/Index.aspx
thumb
thumb
MİSYON - VİZYON

MİSYON

Türkiye’de nefroloji, diyaliz ve transplantasyon hemşireliğini geliştirmek, hemşirelerin gereksinimlerini karşılamak,mesleki güç oluşturmak için faaliyetlerimizi dayanışma ve işbirliği içerisinde, etik kurallara bağlı kalarak gerçekleştirmek,hasta ve ailelerin tedavi ve bakımını en üst düzeyde yürütmektir.

VİZYON

Üyesi olmaktan onur duyulan,Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için nefroloji hemşireliği alanında sürekli gelişimi sağlayan,Diyaliz ve transplantasyon hizmeti veren kuruluş ve hastanelere, hemşirelere, hastalara ve hemşirelik yüksekokulu öğrencilerine danışmanlık yapan,Sağlığın geliştirlmesi ve kronik böbrek hastalığına neden olan hastalıkların önlenmesine yönelik, böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için çalışan,Ulusal düzeyde önder ve uluslararası alanda bilinen/tanınan bir meslek derneği olmaktır.